GÓI THIẾT KẾ SƠ BỘ
THỜI GIAN THỰC HIỆN THÀNH PHẦN HỒ SƠ CHI TIẾT
NHÀ PHỐ GIÁ TRỊ
06 NGÀY Bản vẽ sơ phác công trình, đáp ứng nhu cầu xây dựng thô

1.      Phối cảnh mặt tiền.

2.      Mặt bằng+ Mặt đứng+ Mặt đứng .

3.      Bản vẽ xin phép xây dựng

<250 M2

250m2-500m2

5.000.000 Vnđ/hs

7.000.000 Vnđ/hs

BIỆT THỰ GIÁ TRỊ
<250 M2

250m2-500m2

8.000.000 Vnđ/hs

10.000.000 Vnđ/hs

GÓI THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG
THỜI GIAN THỰC HIỆN THÀNH PHẦN HỒ SƠ CHI TIẾT
NHÀ PHỐ GIÁ TRỊ
20 NGÀY Bộ hồ sơ kiến trúc hoàn chỉnh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ, phục vụ công tác xây dựng và hoàn thiện công trình

1.      Thiết kế kiến trúc.

2.      Mô Hình 3D tổng thể .

3.      Phối cảnh ngoại thất

4.      Thiết kế kết cấu.

5.      Thiết kế hệ thống điện.

6.      Thiết kế hệ thống nước.

7.      Thiết kế hệ thống điện thoại, Internet

 

 

 

30-100 M2

100m2-200m2

200m2-300m2

300m2-400m2

400m2-1000m2

 

200.000 Vnđ/m2

195.000 Vnđ/m2

180.000 Vnđ/m2

160.000 Vnđ/m2

130.000 Vnđ/m2

 

 

BIỆT THỰ GIÁ TRỊ
100-150 M2

150m2-200m2

200m2-300m2

300m2-400m2

400m2-1000m2

230.000 Vnđ/m2

220.000 Vnđ/m2

200.000 Vnđ/m2

180.000 Vnđ/m2

160.000 Vnđ/m2