Từ lúc thi công móng đến lúc hoàn thiện bàn giao nhà có một số lỗi nhỏ, nhưng không đáng kể. Nhìn tổng thể ngôi nhà đã đạt được những mong muốn như tôi đã yêu cầu với công ty Tecco lúc ban đầu.

Share this story!