Ngôi nhà là tài sản của một đời người, nên khi chọn nhà thầu thi công, tôi tìm hiểu rất kỹ. Ban đầu tôi có chút lo lắng, nhưng khi làm việc, tiếp xúc với anh em kỹ thuật và những công việc diễn ra trên công trình đã làm tôi an tâm.

Share this story!